Liofilizator MM

Kao što je i sama liofilizacija najsavremeniji proces prerade namirnica, i naš liofilizator je urađen po najvišim standardima. Uz kvalitet smo uzeli u obzir i ekonomičnost, pa se tako uvođenjem najsavremenijih tehničkih rešenja postižu značajne uštede u potrošnji električne energije i vremena.

Pročitajte više

Šta je liofilizator?

Liofilizator je uređaj kojim se vrši proces vakuumskog sušenja proizvoda.

Liofilizacija, odnosno vakuumsko sublimaciono sušenje, je tehnika koja omogućava uklanjanje vlage iz proizvoda putem sublimacije, pri čemu se voda iz leda pretvara direktno u gasno stanje. Ova tehnologija uključuje prvo zamrzavanje proizvoda, nakon čega sledi proces liofilizacije pod vakuumom. Tokom ovog procesa, voda se izvlači iz zamrznutog proizvoda bez otapanja, zahvaljujući brzom isparavanju pod niskim pritiskom. Vakuumiranjem se postiže uklanjanje vlage iz sirovine, a istovremeno se zadržavaju njene karakteristike i struktura. Sublimaciono sušenje smatra se naprednim tehničkim rešenjem koje garantuje dobijanje dehidriranih proizvoda visokog kvaliteta i produženog roka trajanja. Ova tehnologija ima široku primenu u prehrambenoj, farmaceutskoj i drugim industrijama.

Sušenje putem liofilizacije odvija se pod kontrolisanim uslovima niske temperature i niskog pritiska, što omogućuje očuvanje strukturne celovitosti i kvaliteta proizvoda.

Liofilizator MM 250

MM 250 je osnovni model koji smo proizveli, sa kapacitetom od 250 kilograma ulaznih zamrznutih proizvoda (voća ili povrća). Želja kupaca za većim kapacitetima je zahtevala i veću rashladnu snagu, naše rešenje je bila zamena konvencionalnog sistema hladjenja bakarnim cevima sa pillow plate tehnologijom.

Sistem grejanja na bazi termo fluida

PID regulacija temperature grejnih ploča

Grejne ploče izrađene od nerđajućeg čelika za poboljšanje provodljivosti

Razlika temperature od samo 2°C od ulaza do izlaza fluida

Kontrolisano zagrevanje od 20°C do +110°C

Zračenje grejača je balansirano sa ventilima na svakoj grejnoj ploči

Isparivači skladište vodenu paru u obliku leda tokom procesa

Inovativnom pillow plate tehnologijom obezbeđujemo veći kapacitet rashladnog sistema i veću površinu za sakupljanje vodene pare koju proizvod oslobađa

Sistem je pogodan za hlađenje freonom, amonijakom ili ugljen dioksiodom

Otapanje leda je brzo i efikasno, voda sa isparivača i suda se odstranjuje na specijalnim mestima za ispust preko vakuum ventila

Postizanje visokog vakuuma od <1 mbar za kratko vreme

Vakuumski senzori za merenje i kontrolu vakuuma tokom celog procesa sušenja

Vakuumski ventili se ugrađuju u kompletnu instalaciju za komoru i automatski štite rad pumpi i pouzdanost celog vakuum sistema

Integrisana vakuum regulacija preko PLC-a koji uključuje, isključuje i reguliše vakuum tokom celog procesa sušenja

Frekventno vođenje pumpi za cirkulaciju grejnih i rashladnih fluida u kombinaciji sa PID regulacijom

Regulacija i praćenje vakuuma

Praćenje temperature proizvoda

Industrijski PLC sa panelom na dodir koji vodi ceo proces i registruje svaku promenu

Opciono nudimo sisteme za merenje zamrznutog proizvoda tokom procesa sušenja, daljinsko praćenje i vođenje procesa

Tip liofilizatora:                         MM 100        MM400        MM1000

 

Kapacitet prerade (kg)               100                400               1000

Prečink komore (mm)               1200              1800             2400

Dužina komore                             2m                 3m                4m

Dimenzije tacni (mm)             360 x 870      934 x 480    950 x 650

Broj tacni                                        40                  112              228

Ukupna površina tacni (m2)      12.4                  50               140

Površina grejnih ploča (m2)         28                 104              292

Tehnički podaci

Galerija

kontaktiraj odmah

Na raspolaganju za sva pitanja. Pošaljite EMAIL