Pillow plates

Pillow plate je inovativni metod konstrukcije izmenjivača toplote koji omogućava poboljšane performanse vaših toplotnih sistema

Pročitajte više

Šta su Pillow plates?

Pillow plate ili jastučasta ploča je izmenjivač toplote koji se sastoji od dva međusobno zavarena lima, između kojih se ubacivanjem fluida pod pritiskom formira unutrašnja zapremina.

Za izradu pillow plate-a koriste se limovi od adekvatnih nerđajućih čelika, u zavisnosti od primene.

Kroz ovaj prostor cirkuliše medijum za razmenu toplote, kao npr. voda, glikol, tečno ili gasovito rashladno sredstvo. Na taj način ploče hlade ili zagrevaju proizvode.

Zavareni spojevi na ploči su linijskog i tačkastog oblika. Na pillow plate-u se nalaze po jedan ulazni i izlazni priključak, za vezu sa instalacijom.

Izrada pillow plate izmenjivača

Specifična konstrukcija pillow plate izmenjivača se može proizvesti isključivo laserskim ili elekto-otpornim zavarivanjem. Mikromotor je ponosan sopstvenom proizvodnom liniju sa mašinom za lasersko zavarivanje, pomoću koje se ploče proizvode u potpunosti po želji kupca. Mašinom za lasersko zavarivanje se upravlja pomoću CNC programa, tako da je moguće podesiti oblik i veličinu reljefa na pločama, položaj priključnih mesta i gabarite. Primenjena tehnologija laserskog zavarivanja je posebno razvijena i prilagođena specifičnim potrebama proizvodnje u našoj firmi.

Ploče mogu biti jednostrano i dvostrano reljefne.

Kod ploča sa jednostanim reljefom, tanji lim se zavarivanjem spaja sa debljim limom, koji se ne deformiše pri oblikovanju.

Dvostrane ploče se izrađuju od identičnih profila lima i reljefno su oblikovane sa obe strane.

Našim znanjem i naprednom opremom kupcu možemo obezbediti različite reljefne površine za njegov vid primene.

Izuzetne grejne i rashladne performanse usled velikih površina i protoka u odnosu na konvencionalne izmenjivače na bazi cevi i radijatora. 

Održavanje konstantne temperature ohlađene tečnosti regulacijom protoka.

Potpuna konstrukcija od nerđajućeg čelika i oblik jastučastih ploča, ih čini otpornim na visoke pritiske i spoljašnje uslove rada, a istovremeno lake za čišćenje i održavanje

Pogodni su za sve konvencionalne grejne i rashladne medijume. Isti Pillow plate se može naizmenično koristiti i za grejanje i rashladu.

 

  • Izmenjivači toplote
  • Hlađenje rezervoara za pivo
  • Hlađenje rezervoara za vino
  • Hlađenje rezervoara za mleko
  • Hlađenje i/ili grejanje procesnih rezervoara
  • Hlađenje i/ili grejanje ravnih površina
  • Hlađenje i/ili zagrevanje posuda
  • Hlađenje kondenzatorskih ploča

Tehnički podaci

Galerija

kontaktiraj odmah

Na raspolaganju za sva pitanja. Pošaljite EMAIL